Opmåling af haven

Haven skal opmåles, da mit arbejde er målfast

Bliv klar til at få besøg af havearkitekten i forbindelse med en haveplan

Først aftaler vi en dato og et tidspunkt, hvor du får besøg af mig.
Bestil i god tid – specielt fra april til august kan der være venteliste.

Før besøget skal du have lavet en præcis opmåling og optegning af din have. Haven skal tegnes i målestoksforholdet 1:100  (Det betyder, at 1 cm på din tegning svarer til 100 cm i virkeligheden)

Opmåling af din have

Du kan enten opmåle selv (se nedenstående vejledning), eller du kan betale mig eller en anden til at gøre det for dig.

Det er vigtigt, at din havetegning er målfast, ellers er det umuligt at beregne, hvor mange planter der skal bruges i et bed, hvor langt stakittet skal være eller hvor mange fliser, der skal lægges. Det, der måske ser fint og harmonisk ud på tegningen, vil blive helt anderledes i virkeligheden, hvis ikke tegningen passer. Hertil kommer, at hvis du efterfølgende skal have en anlægsgartner til at udføre noget af det tunge arbejde, så SKAL de have en målfast tegning at arbejde efter.

Hvis du ikke har lyst til at måle op selv, er der tre muligheder:
1. Du bestiller en landmåler til at udføre opgaven, inden vi mødes.

2. Du hjælper mig med at måle op lige efter vores samtale. Jeg medbringer alle nødvendige måleredskaber. Opmålingen afregnes med 500 kr.  i timen, som tillægges fakturaen.

3.  Jeg har en hjælper med, som medbringer alle nødvendige måleredskaber og måler op, mens vi taler sammen. Opmålingen afregnes med 500 kr i timen, der tillægges fakturaen.

Hvis du selv eller en landmåler laver tegningen, er det en god ide at få den scannet inden mødet, så vi kan printe flere eksemplarer og tegne på dem, hvis der er behov for det.

Opmålingsvejledning

Hvad skal du bruge:

Langt målebånd, millimeterpapir, lineal, passer og blyant.
Du kan købe det hele hos boghandleren. Du kan også printe dit eget millimeterpapir her: http://printermix.dk/downloads/ternet-papir/millimeter-papir.html

Er din have meget stor, kan du med fordel opdele havetegningen på flere ark papir.

Al haveopmåling tager udgangspunkt i de faste bygninger og deres indbyrdes placering.
Så du starter med at tegne hovedhuset midt på midt på millimeterpapiret. Alt andet på grunden opmåles ved hjælp af “triangulering”. Det er nemt nok – det betyder bare, at alle punkter fastsættes som en trekant; eksempelvis placeres et træ ved at måle afstanden til træet fra to forskellige hushjørner. (Se modeltegningens blå linjer).

Triangulering bruges i opmåling af haveplaner
Al haveopmåling tager udgangspunkt i de faste bygninger og deres indbyrdes placering.

 

  1. Start med at måle huset op og husk at indtegne døre og vinduer.
  2. Derefter bruger du det lange målebånd til at måle fra to af husets hjørner ud mod grundens hjørner. Hvis du kan finde skelpælen er det selvfølgelig allerbedst – alternativt skal du måle ind til midten af hækken/stakittet.
    Tilbage på millimeterpapiret stiller du nu passerens nål i hushjørnet og tegner en lille bue i den rigtige afstand. Derefter tegner du afstanden fra det andet hushjørne. Dér hvor de to buer mødes har du et hjørne på din grund. Når du har indtegnet alle hjørner på din grund, kan du trække en streg mellem punkterne, så er din grund tegnet ind med skellinier.
  3. Eksisterende småhuse, fliser, dæksler eller andre ting i haven, der skal bevares, tegnes ind. Træer og store buske tegnes enkeltvis, mens sammenhængende beplantning som hække, læhegn og bede markeres med omkredsen. Husk at bruge triangulering.
  4. Markante terrænforskelle som skråninger, trapper og støttemure tegnes ind – meget gerne med angivelse af højdeforskelle. Brug helst husets sokkelhøjde som udgangspunkt.
  5. Husk nordpil.

Hvis der mangler et par mål, så kontakter jeg dig, når jeg er i gang med at lave rentegningen, og så kan I sende mig de manglende mål på mail.

 

Haveplan – læs mere her.
Haveskitse  – læs mere her.
Haverådgivning – læs mere her.

Bliv medlem af Haveselskabet